لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
بادامکیمیلادعمران0-33-300-014861396/09/02تمدید پروانه / /
عزیزیمسعودعمران0-33-300-012551396/09/02تمدید پروانه / /
عباسیحمیدرضاعمران0-33-310-006081396/09/02صدور اولین پروانه / /
صابریمحمد رضاعمران0-33-310-006091396/09/02صدور اولین پروانه / /
رجبیمحمودرضاعمران0-33-300-006251396/09/02تمدید پروانه / /
قربانی کرهرودیملیحهعمران0-33-300-008941396/09/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
معماریانمحمد حسینعمران0-33-300-016661396/09/02تمدید پروانه / /
نقی خانیعلیعمران0-33-300-017051396/09/02صدور اولین پروانه / /
احمدیحسامعمران0-33-300-006501396/09/02تمدید پروانه / /
یزدی راداحمدعمران0-33-300-011441396/09/02تمدید پروانه / /
فراهانیحسنمکانیک0-33-410-000101396/09/02تمدید پروانه / /
غفاری زادهعلیرضامکانیک0-33-400-002861396/09/02ارتقاء پایه از دو به یک / /
فلاحاصغرعمران0-33-300-007291396/09/02تمدید پروانه / /
مؤمنیتوحیدعمران0-33-300-011061396/09/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
شمسیحسینبرق0-33-500-000731396/09/02تمدید پروانه / /
اکبری فردآرشمکانیک0-33-410-002281396/09/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
مهدویمحمدعمران0-33-300-001821396/09/02تمدید پروانه / /
علامه نژادحمیدرضابرق0-33-500-001991396/09/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
گلخندانداودمکانیک0-33-410-000741396/09/02ارتقاء پایه از دو به یک / /
مرادی فراهانیابراهیممعماری0-33-110-000151396/09/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next1771761751741731721413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 177 (3533 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی