لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
رضائیوحیدعمران0-33-300-016271400/09/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسینیسیدفرزادبرق0-33-500-002781400/09/10تمدید پروانه / /
مشایخیفهیمهنقشه برداری0-33-600-000761400/09/10تمدید پروانه / /
عموئیشادیمعماری0-33-100-002841400/09/10صلاحیت جدید / /
جلالیمریمعمران0-33-300-021051400/09/10صدور اولین پروانه / /
انصاریحمیدرضاعمران0-33-300-011141400/09/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسینیسیده زینبعمران0-33-300-020521400/09/09صلاحیت جدید / /
احمدیحمیدرضامکانیک0-33-410-001591400/09/08تمدید پروانه / /
نقدی بکفرانکعمران0-33-300-021081400/09/06صدور اولین پروانه / /
ستوده نیاحسنمعماری0-33-110-001551400/09/06صدور اولین پروانه / /
عطیفهسید محمدمکانیک0-33-410-001581400/09/06ارتقاء پایه از دو به یک / /
پورمحمدیمحرابعمران0-33-310-004191400/09/06صلاحیت جدید / /
ساداتسیدمهدیبرق0-33-500-001281400/09/06تمدید پروانه / /
آقاخانیامیرحسینعمران0-33-300-021001400/09/06صدور اولین پروانه / /
صدیقیکیوانمکانیک0-33-400-004261400/09/06تمدید پروانه / /
بهشتیسیدمحمدعمران0-33-310-008981400/09/06صدور اولین پروانه / /
شمشیری بزچلویینجمهعمران0-33-300-008571400/09/03ارتقاء پایه از دو به یک / /
عزیزیعلیعمران0-33-310-008971400/09/03صدور اولین پروانه / /
حیدریعلیعمران0-33-300-015781400/09/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
خلجمحمدعمران0-33-300-009871400/09/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next4584574564554544531413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 458 (9148 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی