لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
صادقی جمسمیهعمران0-33-300-018621399/03/11صلاحیت جدید / /
سلیمانیمهدیعمران0-33-310-005041399/03/11تمدید پروانه / /
علی کرمیعلیبرق0-33-500-001821399/03/11تمدید پروانه / /
مهر پویامرتضیمکانیک0-33-410-000761399/03/11تمدید پروانه / /
خسروانیفرهادعمران0-33-310-000691399/03/11تمدید پروانه / /
شفیعیسید احسان الهعمران0-33-300-001471399/03/11تمدید پروانه / /
تقدسی نژادمحمدمعماری0-33-110-001001399/03/11صلاحیت جدید / /
احمدیحسامعمران0-33-300-006501399/03/11ارتقاء پایه از دو به یک / /
مرادی خانی آبادیحسینعمران0-20-300-017231399/03/11ارتقاء پایه از سه به دو / /
میکائیلیاحسانمکانیک0-33-400-004101399/03/11تمدید پروانه / /
حسن زاده سرائیعلیعمران0-33-310-005381399/03/11تمدید پروانه / /
عینیابوالفضلبرق0-33-500-002001399/03/11تمدید پروانه / /
رئیس محمدیمحمدمکانیک0-33-410-001631399/03/11تمدید پروانه / /
نادریغلامعلیمکانیک0-33-400-003171399/03/11ارتقاء پایه از دو به یک / /
کهناحمدعمران0-33-300-011021399/03/11صلاحیت جدید / /
رضائی هزاوهلیلابرق0-33-500-001381399/03/11تمدید پروانه / /
نجفیامیراسماعیلعمران0-33-300-019421399/03/11صدور اولین پروانه / /
شریفیسمیهمعماری0-33-110-001401399/03/11ارتقاء پایه از سه به دو / /
سابوتهسمیهمعماری0-33-100-001481399/03/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
براتیمحمدعمران0-33-300-017281399/03/01تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next3353343333323313301413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 335 (6689 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی