لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
حیدریسمیهمعماری0-33-100-003201400/07/04صدور اولین پروانه / /
صوفیرضاعمران0-33-310-008901400/07/03صدور اولین پروانه / /
اکبریمهدیبرق0-33-510-000611400/07/03تمدید پروانه / /
شمسیحمیدرضاعمران0-33-300-008351400/07/03ارتقاء پایه از یک به ارشد / /
جانیجوادعمران0-33-300-016371400/07/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
رضائیمحمودعمران0-33-300-015561400/07/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
طاعتیحامدعمران0-33-300-020821400/07/03صدور اولین پروانه / /
محبوبیعباسعمران0-10-300-691251400/07/03انتقالی / /
مقدم منشمصطفیمکانیک0-33-400-003031400/07/03تمدید پروانه / /
آزادیحامدعمران0-33-310-008931400/07/03صدور اولین پروانه / /
خوشدلحسینعمران0-33-300-007661400/07/03ارتقاء پایه از دو به یک / /
قوامی ماسولهسیدحسینعمران0-11-300-025101400/07/03ارتقاء پایه از دو به یک / /
حسینیعلیمعماری0-33-100-001031400/07/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
عدالتمهرنوشمعماری0-33-100-002041400/07/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
غفاریعلیمکانیک0-33-400-004161400/07/03تمدید پروانه / /
مرادیعلیرضامکانیک0-33-410-001971400/07/03تمدید پروانه / /
حسینی صدرعطیهعمران0-33-300-020891400/07/03صدور اولین پروانه / /
قربانیمهدیهمعماری0-33-100-001981400/07/03تمدید پروانه / /
ذکائیمهردادنقشه برداری0-33-600-001261400/07/03صدور اولین پروانه / /
آوانلو آوهنرگسمعماری0-33-100-003191400/07/03تغییر کد / /
       
بعدی >Next4484474464454444431413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 448 (8953 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی