لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان


گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
سمیعیمحیاعمران0-33-30-022351401/09/02صدور اولین پروانه
مهاجرعرفانعمران0-33-31-009581401/09/02صدور اولین پروانه
جلالیمهدیعمران0-33-31-009631401/09/02صدور اولین پروانه
خرمیعلیرضاعمران0-33-30-022411401/09/02صدور اولین پروانه
علیزاده مطلقمحمدرضاعمران0-33-30-022311401/09/02صدور اولین پروانه
قلیچ تپه شراهیسعیدعمران0-33-30-022301401/09/02صدور اولین پروانه
اسماعیلیمحسنعمران0-33-30-022341401/09/01صدور اولین پروانه
سفیدگرانحمیدرضاعمران0-33-30-022331401/09/01صدور اولین پروانه
هاشمینیماعمران0-33-30-022321401/09/01صدور اولین پروانه
کریمیکامرانبرق0-33-50-004571401/09/01صدور اولین پروانه
محمدی عهدمجیدعمران0-33-31-009121401/09/01صدور اولین پروانه
محبی امیرحسینیعطیهعمران0-33-30-022291401/09/01صدور اولین پروانه
محمدیمریممعماری0-33-10-003861401/09/01صدور اولین پروانه
بهارپورابوالفضلعمران0-33-30-022271401/09/01صدور اولین پروانه
عسگریعلیعمران0-33-30-022281401/09/01صدور اولین پروانه
صدرائیعلیرضاعمران0-33-30-022261401/09/01صدور اولین پروانه
نوروزیفاطمهعمران0-33-30-022251401/09/01صدور اولین پروانه
ملاییآزادهمعماری0-33-11-002391401/09/01صدور اولین پروانه
حبیبیمهدیعمران0-33-30-022361401/09/01صدور اولین پروانه
شعبانیمصطفیبرق0-33-50-004591401/09/01صدور اولین پروانه
      
بعدی >Next546545544543542541141312111098765432[1]Prev< قبلیPage 1 of 546 (10920 items)
[Condition]ساختن فیلتر  


ارسال به ...

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست