لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
منصوریسحرشهرسازی0-33-200-000111398/10/29تمدید پروانه / /
شریفیلیلا معماری0-33-110-001621398/10/29صدور اولین پروانه / /
نجفیعلیعمران0-33-300-019061398/10/23صدور اولین پروانه / /
موسوی کرکانکیافسانه ساداتعمران0-33-300-010631398/10/23ارتقاء پایه از سه به دو / /
بنی جمالیگلبرگ ساداتمعماری0-33-100-002451398/10/23صلاحیت جدید / /
امینیحامدمکانیک0-33-400-003221398/10/23تمدید پروانه / /
امیریمحمدمکانیک0-33-400-003451398/10/23تمدید پروانه / /
لطفیمحسنعمران0-33-300-015421398/10/23تمدید پروانه / /
فراهانیزهرامعماری0-33-110-000481398/10/23تمدید پروانه / /
برادران آهنگریسرونازمعماری0-33-110-001521398/10/23صدور اولین پروانه / /
بوالحسنیمیلادمکانیک0-33-410-002861398/10/23ارتقاء پایه از سه به دو / /
بصیرتپوریاعمران0-33-300-015821398/10/23تمدید پروانه / /
کمال آبادی فراهانیمهدیبرق0-33-500-001421398/10/23تمدید پروانه / /
خودستانییزدانعمران0-33-300-002791398/10/23تمدید پروانه / /
وظیفه خواهحسینبرق0-33-500-003401398/10/23تمدید پروانه / /
بهاریمهدیمکانیک0-33-410-003101398/10/23ارتقاء پایه از سه به دو / /
هاشمیسید محمد مهدیعمران0-33-300-016921398/10/23صلاحیت جدید / /
محمودیمحمدآقابرق0-33-500-000061398/10/23تمدید پروانه / /
شریفی پورحمیدرضاعمران0-33-300-003511398/10/23تمدید پروانه / /
آنجفیمحمد علیبرق0-33-500-003271398/10/23تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next3163153143133123111413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 316 (6316 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی