لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
کرمیمحمدمعماری0-33-100-000401395/12/10ارتقاء پایه از دو به یک / /
گنجی علیمکانیک0-33-410-003381395/12/10تمدید پروانه / /
خدادوستجوادعمران0-33-300-010081395/12/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
شریفیاحسانعمران0-33-300-016101395/12/10صدور اولین پروانه / /
سخنگووحیدمکانیک0-33-410-000591395/12/10ارتقاء پایه از دو به یک / /
دلاوریسامانعمران0-33-300-006481395/12/10ارتقاء پایه از دو به یک / /
شکریحسینمعماری0-33-100-001091395/12/10تمدید پروانه / /
حیدریمهدیعمران0-33-300-016041395/12/10صدور اولین پروانه / /
رمضیفرزانهمعماری0-33-100-001871395/12/10صدور اولین پروانه / /
قربانیمنصورهمعماری0-33-110-000731395/12/10صدور اولین پروانه / /
انعامیرضابرق0-33-500-002131395/12/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
محمدی هزاوهآزادهبرق0-33-500-001551395/12/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
کاکاوندوحیدعمران0-33-300-007621395/12/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
عسکری فردمجیدعمران0-33-300-005601395/12/10ارتقاء پایه از دو به یک / /
سرائیعلینقشه برداری0-33-600-000301395/12/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
رحیمی مصلح آبادیاميرعمران0-33-310-005261395/12/10صدور اولین پروانه / /
مومنیوحیدعمران0-33-300-003011395/12/10تمدید پروانه / /
خلیلیمظفرعمران0-33-300-005971395/12/10تمدید پروانه / /
شعیبیمریمبرق0-33-500-001751395/12/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
نورائیمصطفیمکانیک0-33-410-000551395/12/10ارتقاء پایه از دو به یک / /
       
بعدی >Next1181171161151141131413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 118 (2347 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی