لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
آقائیسیداسماعیلعمران0-33-310-007631398/05/24صدور اولین پروانه / /
عاجلومهدیعمران0-33-300-014961398/05/23تمدید پروانه / /
نیلچی بربهنامعمران0-33-300-005291398/05/16تمدید پروانه / /
امینی رضابرق0-33-500-003091398/05/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
تشکر سجادیسید مهدیعمران0-33-310-004751398/05/12تمدید پروانه / /
دیمه کارعلیعمران0-33-310-003991398/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
احمدیمحمدمکانیک0-33-410-002331398/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
نیازی پورمجیدعمران0-33-300-007571398/05/12تمدید پروانه / /
ملکمحمودمکانیک0-33-410-001391398/05/12ارتقاء پایه از دو به یک / /
عباسیمحمدجوادنقشه برداری0-33-600-000401398/05/12تمدید پروانه / /
رمضانیمحسنمعماری0-33-110-001501398/05/12صدور اولین پروانه / /
فتحیعلیرضامکانیک0-33-400-003201398/05/12تمدید پروانه / /
فلاحمحمدعمران0-33-310-007071398/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
فتوتشیمامعماری0-33-110-000491398/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
آقارضیمریمبرق0-33-500-003121398/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
عسگریالهامعمران0-33-300-011681398/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
اکبریمسعودنقشه برداری0-33-600-000921398/05/12تمدید پروانه / /
ساری خانیاحسانعمران0-33-300-018221398/05/12صدور اولین پروانه / /
ابراهیمیمهدیعمران0-33-300-008161398/05/12تمدید پروانه / /
تقویپریسامعماری0-33-110-001321398/05/12تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next2902892882872862851413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 290 (5782 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی