لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
واعظیایرجعمران0-33-300-004041396/04/20تمدید پروانه / /
لکانیپیامعمران0-33-300-005541396/04/20تمدید پروانه / /
رضائیاسماعیلعمران0-33-310-005631396/04/20صدور اولین پروانه / /
شاه حسینیسلیمانمکانیک0-33-410-001911396/04/20تمدید پروانه / /
دانشجومجیدعمران0-33-300-008711396/04/20تمدید پروانه / /
سلیمانی آشتیانی رضاعمران0-33-310-005621396/04/20صدور اولین پروانه / /
پارسانادرعمران0-33-310-005671396/04/20صدور اولین پروانه / /
صابونچیحمیدعمران0-33-310-005641396/04/20صدور اولین پروانه / /
خونساریحسینمکانیک0-33-410-002471396/04/20تمدید پروانه / /
حسینیمهدیمکانیک0-33-410-002201396/04/20تمدید پروانه / /
حقیمریممعماری0-33-100-000171396/04/19تمدید پروانه / /
حایریمهدیمکانیک0-33-410-000891396/04/19ارتقاء پایه از دو به یک / /
ساریخانیحمیدعمران0-33-300-010781396/04/19ارتقاء پایه از سه به دو / /
بیاتیشاهینعمران0-33-300-010601396/04/19ارتقاء پایه از سه به دو / /
عسگریمحمودمعماری0-10-100-141011396/04/19ارتقاء پایه از سه به دو / /
علی محمدیعمادالدینعمران0-33-300-016581396/04/10صدور اولین پروانه / /
نعیمیوحیدعمران0-33-300-016621396/04/10صدور اولین پروانه / /
امیری فردعباسمکانیک0-33-400-002891396/04/10تمدید پروانه / /
رافتمحسنعمران0-33-300-010881396/04/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
مظاهریمهدیعمران0-33-300-010911396/04/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next1431421411401391381413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 143 (2846 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی