لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
آنقی حمزهمعماری0-33-110-000261399/05/13ارتقاء پایه از سه به دو / /
براتیحسینعمران0-33-310-004891399/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
فائق نژادرمضانبرق0-33-500-002031399/05/12تمدید پروانه / /
کودزری فراهانیعلی رضاعمران0-33-310-005101399/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
جهانیحسنمکانیک0-33-400-002751399/05/12تمدید پروانه / /
پورحیدردریاسریحسینعمران0-33-300-009951399/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
توارهمرتضیمکانیک0-33-410-001251399/05/12ارتقاء پایه از دو به یک / /
تاج آبادی فراهانیعلیعمران0-33-300-015141399/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
نظریمنصورهمکانیک0-33-400-004111399/05/12تمدید پروانه / /
ترکمان پریامینعمران0-33-310-005551399/05/12تمدید پروانه / /
سلطانیمرضیهعمران0-33-300-019521399/05/12صدور اولین پروانه / /
غریبیسعیدمعماری0-33-100-001771399/05/12صلاحیت جدید / /
نبيونیفائزهعمران0-33-300-015221399/05/12تمدید پروانه / /
جلالی فراهانیمسعودمکانیک0-33-400-003781399/05/12تمدید پروانه / /
فرجیکامرانعمران0-33-300-019631399/05/12صدور اولین پروانه / /
بلالیمحمدمکانیک0-33-410-001751399/05/12تمدید پروانه / /
محمودیناصرعمران0-33-300-019651399/05/12صدور اولین پروانه / /
نایبعلیعمران0-33-300-014761399/05/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
آقائیاحمدبرق0-33-510-000761399/05/12تمدید پروانه / /
احدیعباسمکانیک0-33-410-000861399/05/12تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next3493483473463453441413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 349 (6964 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی