لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
خیریحجت الهعمران0-33-300-002201398/11/26تمدید پروانه / /
صالحی مرزیجرانیسعیدمکانیک0-33-400-000311398/11/26تمدید پروانه / /
نمکیانمیترامعماری0-33-100-001551398/11/26صلاحیت جدید / /
قربانیسمیهعمران0-33-310-008121398/11/26صدور اولین پروانه / /
تیغعلیعلیرضامکانیک0-33-410-003651398/11/26تمدید پروانه / /
حاجی علی بیگیشهابعمران0-33-300-014631398/11/26ارتقاء پایه از سه به دو / /
سخنگووحیدمکانیک0-33-410-000591398/11/26تمدید پروانه / /
بیگلری خوشمراممحمودمعماری0-33-100-000611398/11/26ارتقاء پایه از دو به یک / /
رحمتیعلیمعماری0-33-100-000371398/11/26تمدید پروانه / /
اخواصعليعمران0-33-300-016721398/11/26صلاحیت جدید / /
مجیدیعلیعمران0-33-300-015741398/11/26تمدید پروانه / /
دالاییمحمدمعماری0-33-100-001051398/11/26ارتقاء پایه از سه به دو / /
نظریعلیمعماری0-33-110-000611398/11/26تمدید پروانه / /
قریشیسید امیر سعیدعمران0-33-300-007471398/11/26ارتقاء پایه از دو به یک / /
رحمتیحسنعمران0-33-310-002531398/11/26تمدید پروانه / /
دولت آبادیامینعمران0-33-300-018841398/11/26صلاحیت جدید / /
کریمیسیداحمدعمران0-33-310-005051398/11/26تمدید پروانه / /
کریمی پورمحمدعمران0-33-300-009901398/11/26تمدید پروانه / /
کلانتریامیدبرق0-33-500-001641398/11/26تمدید پروانه / /
هاشمیسید عمادالدینعمران0-33-300-018921398/11/26صلاحیت جدید / /
       
بعدی >Next3253243233223213201413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 325 (6487 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی