لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
شفقتعرفانعمران0-33-300-013961398/09/19تمدید پروانه / /
زندیسعیدعمران0-33-300-013581398/09/17ارتقاء پایه از سه به دو / /
رضائیمصطفیعمران0-32-300-007331398/09/14صلاحیت جدید / /
ابراهیمیمحمدمکانیک0-33-410-002011398/09/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
رضوانیمجیدعمران0-33-310-007911398/09/14صدور اولین پروانه / /
کمال آبادی فراهانیطاهرهعمران0-33-310-004971398/09/14تمدید پروانه / /
فرجیسعیدمکانیک0-33-400-003001398/09/14تمدید پروانه / /
پیرمحمدیداودعمران0-33-300-009241398/09/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
نیک زادعلیبرق0-33-500-000561398/09/14تمدید پروانه / /
شفیعیآتناعمران0-33-300-009381398/09/14تمدید پروانه / /
افسریانفاطمهمعماری0-33-100-001921398/09/14صلاحیت جدید / /
ابراهیمی مهرفریباعمران0-33-300-018941398/09/14صدور اولین پروانه / /
نیک پورثریامعماری0-36-100-003551398/09/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
شمس داریوشمکانیک0-25-410-000981398/09/14تمدید پروانه / /
میرزائیانسیهنقشه برداری0-33-600-001201398/09/14صدور اولین پروانه / /
محمدیسمانهعمران0-10-300-613741398/09/14انتقالی / /
حسینی وفاسید سعیدمکانیک0-33-410-002731398/09/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
جمالی فردمهدیعمران0-33-310-007921398/09/14تغییر کد کاردانی به کارشناسی / /
بنده علیمیثمعمران0-33-300-012151398/09/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
نوازنیمحمدرضابرق0-33-500-003061398/09/14ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next3103093083073063051413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 310 (6190 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی