لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
پاک طینتصابرعمران0-33-300-006151400/04/01تمدید پروانه / /
امیدیمحمدجوادعمران0-33-300-019771400/04/01صلاحیت جدید / /
براتیبهزادعمران0-33-300-011111400/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
رنجبرانبنفشهشهرسازی0-10-200-020761400/04/01تمدید پروانه / /
اصغریمجتبیعمران0-33-300-010961400/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
خاکبازمحسنعمران0-33-300-000891400/04/01تمدید پروانه / /
صالحیحسینعلیعمران0-33-300-004201400/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
طایفیمیلادمعماری0-33-100-001841400/04/01صلاحیت جدید / /
فیضمحمودعمران0-33-300-003881400/04/01تمدید پروانه / /
سلیمی اعظم ساداتمعماری0-33-100-001991400/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
سابوتهسمیهمعماری0-33-100-001481400/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسینیمحمدعمران0-33-310-005581400/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
موزونیمجیدشهرسازی0-33-200-000161400/04/01تمدید پروانه / /
معصومیانفاطمهعمران0-33-300-008661400/04/01ارتقاء پایه از دو به یک / /
قربانیغلامرضاعمران0-33-300-002561400/04/01تمدید پروانه / /
عشمیدیان نژادجمالعمران0-33-300-002471400/04/01تمدید پروانه / /
شهبازیساحلمعماری0-33-100-000581400/04/01تمدید پروانه / /
سلطانزادهوحیدعمران0-33-300-003381400/04/01تمدید پروانه / /
زین العابدینیمحمدعمران0-33-300-006611400/04/01تمدید پروانه / /
احمدی اصلحمیدعمران0-33-300-005921400/04/01ارتقاء پایه از دو به یک / /
       
بعدی >Next4194184174164154141413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 419 (8377 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی