لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
میرباقریسیدمهدیعمران0-33-310-005461399/09/04تمدید پروانه / /
محمدیمحمدعمران0-33-310-008471399/09/03صدور اولین پروانه / /
خزائیسلمانمکانیک0-33-410-003611399/09/03تمدید پروانه / /
خسرویوحیدمکانیک0-33-410-002291399/09/03تمدید پروانه / /
صفرعلیوحیدعمران0-33-300-008691399/08/29ارتقاء پایه از سه به دو / /
میرزائیمحمودرضاعمران0-33-300-003251399/08/27تمدید پروانه / /
احمدنژادمرضیه ساداتمعماری0-10-100-122121399/08/24تمدید پروانه / /
کریمی مهرآبادیمحسنمعماری0-19-100-017051399/08/20تمدید پروانه / /
قادریمجتبیعمران0-15-300-001651399/08/20تمدید پروانه / /
بیات پریدریسعیدعمران0-33-300-017811399/08/20صلاحیت جدید / /
صادقیسید مرتضیعمران0-33-300-003111399/08/20تمدید پروانه / /
شاه حسینیعابدینعمران0-33-300-017821399/08/20تمدید پروانه / /
توحیدنژادحسینمکانیک0-33-410-003601399/08/20ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسنیعليرضاعمران0-33-310-004841399/08/20ارتقاء پایه از سه به دو / /
بوذریفرزادعمران0-33-300-004861399/08/20تمدید پروانه / /
میرزائی رادجوادعمران0-33-300-019131399/08/20صلاحیت جدید / /
اخوانمحمودعمران0-33-300-018711399/08/20صلاحیت جدید / /
عیدیعلیرضاعمران0-33-310-005391399/08/20صلاحیت جدید / /
کوه دانیفریدبرق0-33-510-000321399/08/20تمدید پروانه / /
شمیمفرهودعمران0-33-300-016981399/08/20تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next3703693683673663651413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 370 (7395 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی