لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
مظهریرضاعمران0-33-300-002151397/05/28تمدید پروانه / /
خداویردی ارنساءعلیبرق0-14-500-002571397/05/27ارتقاء پایه از دو به یک / /
امینی حوریهمعماری0-33-110-001311397/05/27تغییر کد / /
آل طهسید مهرانعمران0-33-300-014351397/05/27تمدید پروانه / /
اقلیمیحسینمکانیک0-33-400-002981397/05/27ارتقاء پایه از دو به یک / /
مقدسیاحسانعمران0-33-300-011861397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
مشیدیمسعودعمران0-33-300-004021397/05/27ارتقاء پایه از دو به یک / /
شیخ حسنحوریهنقشه برداری0-33-600-000651397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
پیربداقیملیحهنقشه برداری0-33-600-000381397/05/27تمدید پروانه / /
فرجی مقدمسپیدهعمران0-33-300-012751397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
حیدریامینعمران0-33-300-012461397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
کرمیمحمدعلیعمران0-33-300-004601397/05/27ارتقاء پایه از دو به یک / /
کریمی مهرآبادی مصطفینقشه برداری0-33-600-000731397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
شعبانیمحمودعمران0-33-300-012081397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
مقصودی گودرزیمرادمکانیک0-33-410-000141397/05/27تمدید پروانه / /
رستمیمجیدمکانیک0-33-410-000711397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
میرزاخانی عراقینیماعمران0-33-300-009771397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
اسماعیلیقاسمعمران0-33-310-005801397/05/27ارتقاء پایه از سه به دو / /
قلعه نوئیعمادعمران0-33-300-014481397/05/27تمدید پروانه / /
خوشدلاحمد عمران0-33-300-001791397/05/27تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next2352342332322312301413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 235 (4695 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی