لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
هاشمیسید محمدعمران0-10-300-074891396/02/02تمدید پروانه / /
عابدیداودعمران0-33-300-002001396/02/02تمدید پروانه / /
خادمیبهروزمکانیک0-33-400-002341396/02/02تمدید پروانه / /
ناظمیعلیمکانیک0-33-400-002781396/02/02تمدید پروانه / /
رضائیوحیدعمران0-33-300-016271396/02/02صدور اولین پروانه / /
رئیسی زادهایمانعمران0-33-300-011011396/02/02تمدید پروانه / /
رحیمیمحمدبرق0-33-500-001831396/02/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
نبویسید مهردادنقشه برداری0-33-610-000041396/02/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
غیاثفرمحمدمعماری0-33-110-000811396/02/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
وحیدیانمیلادعمران0-33-300-011481396/02/02تمدید پروانه / /
گازرانیسعیدعمران0-33-300-001731396/02/02تمدید پروانه / /
ابراهیمیکاوهعمران0-33-300-011691396/02/02تمدید پروانه / /
شفیعیداودمکانیک0-33-410-001191396/02/02تمدید پروانه / /
شادمانخلیلبرق0-33-500-001861396/02/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
عباسيعليعمران0-33-310-005431396/02/02صدور اولین پروانه / /
بوالحسنیمحمدعمران0-33-300-015691396/02/02تمدید پروانه / /
نیازخانیمهریبرق0-33-500-002451396/02/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
چاپاریعباسعمران0-33-300-006231396/02/02ارتقاء پایه از دو به یک / /
سروشفتاحعمران0-33-300-009131396/02/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
قربانی کرهرودیمهدیهمعماری0-33-100-001981396/02/02تغییر کد / /
       
بعدی >Next1291281271261251241413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 129 (2570 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی