لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
آیتیمهدیعمران0-33-300-014871398/04/01تمدید پروانه / /
ملکیرحمانعمران0-33-300-002821398/04/01تمدید پروانه / /
کارخانهفرزانهمعماری0-33-100-001721398/04/01تمدید پروانه / /
مصلحی عاطفه معماری0-33-110-000171398/04/01تمدید پروانه / /
شوقیپیمانمکانیک0-33-400-003511398/04/01تمدید پروانه / /
حیدری نیکعلیرضانقشه برداری0-33-600-000881398/04/01تمدید پروانه / /
شریفیمیثمعمران0-33-300-011891398/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
غفاریحمیدرضاعمران0-33-310-006791398/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
بهرامیاندانیالعمران0-33-300-018141398/04/01صدور اولین پروانه / /
باقریمحسنمعماری0-33-110-000401398/04/01تمدید پروانه / /
اسدیابوالفضل معماری0-33-100-001621398/04/01تمدید پروانه / /
سیفیان پورمهدیه الساداتعمران0-20-310-018211398/04/01انتقالی / /
خلوصیمحمدرضانقشه برداری0-33-610-000091398/04/01تمدید پروانه / /
ترکیاحسانعمران0-33-300-014901398/04/01تمدید پروانه / /
مشایخیموسیبرق0-33-500-002691398/04/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
احمدیمائدهعمران0-33-300-014841398/04/01تمدید پروانه / /
صادقیان فرمجتبیعمران0-33-300-018151398/04/01صدور اولین پروانه / /
محمدی آقازیارتیاحمدرضامعماری0-33-110-000371398/04/01تمدید پروانه / /
حیدریوحیدمکانیک0-33-400-004291398/04/01صدور اولین پروانه / /
ولی زادهعلی اصغرعمران0-33-300-005331398/04/01ارتقاء پایه از دو به یک / /
       
بعدی >Next2832822812802792781413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 283 (5649 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی