لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
ناصری منش آرشعمران0-33-310-006941398/07/15ارتقاء پایه از سه به دو / /
مقدمسید حسنعمران0-33-300-001651398/07/15تمدید پروانه / /
امیدیعبدالرضامکانیک0-33-410-028741398/07/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
بهزادیسمیهمعماری0-33-110-001511398/07/09صدور اولین پروانه / /
ظهیریمحمدعمران0-33-310-004271398/07/08تمدید پروانه / /
اسمیهمحمدعمران0-33-300-016331398/07/08تمدید پروانه / /
ربیعیناصرعمران0-33-300-001311398/07/08تمدید پروانه / /
کامیابامیر حسینمکانیک0-33-400-004321398/07/08صدور اولین پروانه / /
رجبینویدعمران0-33-300-014501398/07/08ارتقاء پایه از سه به دو / /
ابره دریعباسبرق0-33-500-003131398/07/08ارتقاء پایه از سه به دو / /
ربیعیمحمد حسنمکانیک0-33-400-003801398/07/08ارتقاء پایه از سه به دو / /
رحیمیمهدیمکانیک0-33-410-001831398/07/08ارتقاء پایه از سه به دو / /
ظفرمندیانپيمانبرق0-33-500-003111398/07/08ارتقاء پایه از سه به دو / /
صالحیرضاعمران0-33-310-004051398/07/08تمدید پروانه / /
حاجی واحدیمیترامعماری0-33-100-002051398/07/08انتقالی / /
درگاهیحامدمکانیک0-33-410-028731398/07/08صدور اولین پروانه / /
کسائیمحمدجوادبرق0-33-500-003851398/07/08صدور اولین پروانه / /
چراغیمیترامعماری0-33-100-001691398/07/08تمدید پروانه / /
باقری منفردمحمدعمران0-33-300-003681398/07/07تمدید پروانه / /
کاظمی رادزهرهبرق0-33-500-001601398/07/07تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next2952942932922912901413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 295 (5888 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی