لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
خدائیهومانعمران0-33-300-016411396/03/01صدور اولین پروانه / /
ابراهیمیپریزادمعماری0-33-110-000831396/03/01تغییر کد / /
احدیعباسمکانیک0-33-410-000861396/03/01تمدید پروانه / /
بهرامیمحمود رضاعمران0-33-310-005561396/03/01صدور اولین پروانه / /
عباسیمحمدعمران0-33-300-008731396/03/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
بیاتابوالفضلعمران0-33-300-004991396/03/01ارتقاء پایه از دو به یک / /
رحیمیمعصومهبرق0-33-500-002591396/03/01تمدید پروانه / /
دولت مهرعرفانعمران0-33-310-005541396/03/01صدور اولین پروانه / /
دستمردیسعیدبرق0-33-500-001871396/03/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
دریحسینعمران0-33-300-010281396/03/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسینیسیدعباسعمران0-10-300-201731396/03/01تمدید پروانه / /
یاوریافشینبرق0-33-500-001251396/02/31تمدید پروانه / /
اسکندری مهر ابادیمحسنعمران0-33-300-016391396/02/31صدور اولین پروانه / /
آشناورمحسننقشه برداری0-33-600-000521396/02/31ارتقاء پایه از سه به دو / /
مهرنیاکیهانمکانیک0-33-400-000161396/02/31تمدید پروانه / /
جیریایی شراهیحمیدرضامکانیک0-33-400-003261396/02/31تمدید پروانه / /
باباییمحمد رضاعمران0-33-300-005771396/02/31تمدید پروانه / /
زمانی نوریحامدعمران0-33-300-003621396/02/31تمدید پروانه / /
مصلح آبادیسعیدعمران0-33-310-004421396/02/31ارتقاء پایه از سه به دو / /
حمزه ئیمجتبیعمران0-33-300-005391396/02/31ارتقاء پایه از دو به یک / /
       
بعدی >Next1351341331321311301413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 135 (2698 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی