لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان


گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
نیرومندمحمدعمران0-33-300-021011401/05/26صدور اولین پروانه
بزرگیغلامرضاعمران0-33-310-002451401/05/24تمدید پروانه
اصغریمحمد عباسبرق0-33-500-004511401/05/22صدور اولین پروانه
کشاورزامیرعمران0-33-300-021921401/05/22صدور اولین پروانه
نجفیحمیدرضاعمران0-33-310-009431401/05/22صدور اولین پروانه
رضائیمحمدعمران0-33-300-014251401/05/22تمدید پروانه
لهراسبیمهرنوشمعماری0-33-100-003711401/05/21صدور اولین پروانه
سرمدیانمنصورهعمران0-33-300-021941401/05/21صدور اولین پروانه
داودآبادی فراهانیمحمد رضاعمران0-33-300-021951401/05/21صدور اولین پروانه
شفیعیمحمدعمران0-33-300-021931401/05/21صدور اولین پروانه
فضلیمحسنعمران0-33-300-021911401/05/21صدور اولین پروانه
فتحی قشلاقیعلیرضابرق0-33-510-001411401/05/21صدور اولین پروانه
رضائیطاهاعمران0-33-300-021971401/05/21صدور اولین پروانه
کشفیسید علیرضاعمران0-33-310-009441401/05/21صدور اولین پروانه
خان بلوکسهندعمران0-33-300-021961401/05/21صدور اولین پروانه
روستایی سعید عمران0-33-310-009421401/05/21تغییر کد کاردانی به کارشناسی
شجاعیزهرامعماری0-33-110-002311401/05/21صدور اولین پروانه
صادقیمحسنبرق0-33-500-001961401/05/20ارتقاء پایه از دو به یک
نجفیحمیدرضاعمران0-33-310-009431401/05/19صدور اولین پروانه
حامدی مقدم میلادعمران0-33-310-009411401/05/19صدور اولین پروانه
      
بعدی >Next520519518517516515141312111098765432[1]Prev< قبلیPage 1 of 520 (10399 items)
[Condition]ساختن فیلتر  


ارسال به ...

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی