لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
کهناحمدعمران0-33-300-011021396/07/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
اردی بهشتیحامدعمران0-33-300-006321396/07/03ارتقاء پایه از دو به یک / /
علی نژادمیثممکانیک0-33-410-001821396/07/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
سهرابیمحسنبرق0-33-510-000831396/07/03تغییر کد / /
مشیدیمصطفیمکانیک0-33-410-002121396/07/03ارتقاء پایه از سه به دو / /
صدراییرضا برق0-33-510-000551396/07/03تمدید پروانه / /
عقلائیکاوهعمران0-33-300-010181396/07/03تمدید پروانه / /
مرادیمحمد حسنعمران0-33-300-005691396/07/03تمدید پروانه / /
نجمیایمانمعماری0-33-100-001291396/07/03تمدید پروانه / /
هزاوهعلیرضاعمران0-33-300-016861396/07/03صدور اولین پروانه / /
حاجیاننهالمکانیک0-33-410-003301396/07/03تمدید پروانه / /
یارینسیممعماری0-33-100-002071396/07/01تمدید پروانه / /
فراهانیحسینعمران0-33-300-007181396/07/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
فراهانیامیرعمران0-33-300-009321396/07/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسینیسید شهابمکانیک0-33-410-003261396/07/01تمدید پروانه / /
نعمتیمجیدمکانیک0-33-410-002871396/07/01تمدید پروانه / /
سلیمیمیلادعمران0-33-300-010731396/07/01ارتقاء پایه از سه به دو / /
بغدادیامیرعمران0-33-300-012291396/07/01تمدید پروانه / /
طاهر احمدیجوادبرق0-33-500-002851396/07/01تمدید پروانه / /
بوالحسنی حصاریوحیدعمران0-33-300-012371396/07/01تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next1591581571561551541413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 159 (3170 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی