لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
حاج عباسیحمیدرضاعمران0-33-300-006601396/11/28ارتقاء پایه از دو به یک / /
تیموری ثابتنسیممعماری0-33-110-001151396/11/28تغییر کد / /
صدری خانلومصطفیعمران0-33-300-013841396/11/28تمدید پروانه / /
صدری خانلومحسنعمران0-33-300-010231396/11/28ارتقاء پایه از سه به دو / /
محمدی هزاوهاحمدرضاعمران0-33-300-001961396/11/28تمدید پروانه / /
قاسمیمجتبیعمران0-33-300-004561396/11/28ارتقاء پایه از دو به یک / /
رنجبربهنامعمران0-33-310-006341396/11/28تغییر کد / /
خدادادیمسعودعمران0-33-300-011771396/11/28ارتقاء پایه از سه به دو / /
افسریمجیدمعماری0-33-110-001161396/11/28ارتقاء پایه از سه به دو / /
زارعیملیحهعمران0-33-300-009071396/11/28تمدید پروانه / /
حسنیمجتبیبرق0-33-500-003601396/11/28صدور اولین پروانه / /
خوافی پورسامیعمران0-33-300-006591396/11/28تمدید پروانه / /
محمدیحسام الدینعمران0-33-300-017411396/11/28صدور اولین پروانه / /
بنی یعقوبسپیدهبرق0-33-500-003591396/11/28صدور اولین پروانه / /
درخشانامیرمکانیک0-33-400-003231396/11/28تمدید پروانه / /
سامری کمرئیصالحنقشه برداری0-33-610-000011396/11/28ارتقاء پایه از سه به دو / /
مختاریبهنامعمران0-33-300-015911396/11/28تمدید پروانه / /
صولتسمیهبرق0-33-500-003581396/11/28صدور اولین پروانه / /
انعامیرضابرق0-33-500-002131396/11/28ارتقاء پایه از دو به یک / /
رهبریانحسنبرق0-33-510-000861396/11/28صدور اولین پروانه / /
       
بعدی >Next2042032022012001991413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 204 (4072 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی