لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
طایفیمیلادمعماری0-33-100-001841395/11/04صدور اولین پروانه / /
شریفی پورحمیدرضاعمران0-33-300-003511395/11/02تمدید پروانه / /
فراهانیزهرامعماری0-33-110-000481395/11/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
مومنیتوحیدعمران0-33-300-011061395/11/02تمدید پروانه / /
ترکیحسینبرق0-33-500-002041395/11/02تمدید پروانه / /
نوریمحمودبرق0-33-500-001881395/11/02تمدید پروانه / /
عباسیمجیدبرق0-33-500-002051395/11/02تمدید پروانه / /
وظیفه خواهحسینبرق0-33-500-003401395/11/02صدور اولین پروانه / /
آقاخانیعلیعمران0-33-300-015871395/11/02صدور اولین پروانه / /
امانیمحمد مکانیک0-33-400-003761395/11/02تمدید پروانه / /
پیرهادیعلیعمران0-33-300-011251395/11/02تمدید پروانه / /
نیک پورثریامعماری0-36-100-003551395/11/02انتقالی / /
یاراحمدیعليعمران0-33-300-015181395/11/02تمدید پروانه / /
فردوسیسجادشهرسازی0-33-200-000051395/11/02تمدید پروانه / /
ربیعیحمیدرضامکانیک0-33-400-004081395/11/02صدور اولین پروانه / /
خانبلوکیراماشهرسازی0-33-200-000061395/11/02تمدید پروانه / /
غفوریایمانعمران0-33-300-015991395/11/02صدور اولین پروانه / /
فضائلیرسولمعماری0-33-100-001021395/11/02تمدید پروانه / /
فردوسیمحسنمکانیک0-33-400-000351395/11/02تمدید پروانه / /
امینیحامدمکانیک0-33-400-003221395/11/02ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next1081071061051041031413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 108 (2157 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی