لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
مدنیکریمعمران0-33-300-014151397/03/06تمدید پروانه / /
آل خمیسسهیلبرق0-33-500-001001397/03/06تمدید پروانه / /
شهریاریعلیمحمدعمران0-33-310-006751397/03/06صدور اولین پروانه / /
قنبرییاسرعمران0-33-310-006731397/03/06صدور اولین پروانه / /
ابوطالبیابوالفضلعمران0-33-300-014111397/03/06تمدید پروانه / /
محمدیمهدیعمران0-33-300-014121397/03/06تمدید پروانه / /
باقریهدیعمران0-33-300-013771397/03/06تمدید پروانه / /
بوجاریمحمدعمران0-33-300-013191397/03/06تمدید پروانه / /
اسکندریمحمدرضاعمران0-33-300-014011397/03/06تمدید پروانه / /
حقیقیشهرهنقشه برداری0-33-600-000831397/03/06تمدید پروانه / /
سلیمانیمهدیعمران0-33-300-005151397/03/06تمدید پروانه / /
مبارکی مقدمفوادعمران0-33-300-017491397/03/06صدور اولین پروانه / /
بیاتیشاهینعمران0-33-300-010601397/03/06ارتقاء پایه از سه به دو / /
بیگیبهنامبرق0-33-510-000571397/03/06ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسنیفاطمهمعماری0-33-100-001211397/03/06ارتقاء پایه از سه به دو / /
فرپورژیلامکانیک0-33-410-001421397/03/06تمدید پروانه / /
عبداللهی فرشهریارمعماری0-33-100-000621397/03/06تمدید پروانه / /
طهماسبیعلیعمران0-33-310-006741397/03/06صدور اولین پروانه / /
احمدیحمیدرضامکانیک0-33-410-001591397/03/06تمدید پروانه / /
صابریرضاعمران0-33-300-005381397/03/06تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next2182172162152142131413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 218 (4346 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی