لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
صاحبدلحسن عمران0-10-300-179521399/04/16انتقالی / /
عقیلی نسببهرنگمعماری0-10-100-109501399/04/12ارتقاء پایه از دو به یک / /
تقوائیاحسانعمران0-33-300-006411399/04/11تمدید پروانه / /
خانیحسنبرق0-33-510-001101399/04/10صدور اولین پروانه / /
زرینبهروزعمران0-33-300-012091399/04/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
صالحیمهدیعمران0-33-300-016131399/04/10تمدید پروانه / /
بیاتابوالفضلعمران0-33-300-004991399/04/10تمدید پروانه / /
محمدیمالکنقشه برداری0-33-600-000861399/04/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسنیسحرعمران0-33-300-019511399/04/10صدور اولین پروانه / /
فلاحمهدیبرق0-33-500-001151399/04/10ارتقاء پایه از دو به یک / /
گنجیمهدیعمران0-33-300-005801399/04/10تمدید پروانه / /
عصارهمهسامعماری0-33-100-001321399/04/10تمدید پروانه / /
ارزانلوتوکلعمران0-33-310-008211399/04/10تغییر کد کاردانی به کارشناسی / /
حمزه لومهرانعمران0-33-300-019331399/04/10صدور اولین پروانه / /
جاویدانمحسنعمران0-33-300-014341399/04/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
جلولیمحمودعمران0-23-300-005681399/04/10ارتقاء پایه از دو به یک / /
دلیریفاطمهمعماری0-33-110-000851399/04/10تمدید پروانه / /
حسنیعلی حسینمعماری0-33-100-002161399/04/10تمدید پروانه / /
شاه آبادیپگاهعمران0-33-300-018691399/04/10صلاحیت جدید / /
عسگریعلیمعماری0-33-100-001731399/04/10ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next3433423413403393381413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 343 (6844 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی