لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان


گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
مبارک آبادیکاظمعمران0-33-300-007061401/02/28تمدید پروانه
جمشیدیالهامعمران0-33-310-009151401/02/27صدور اولین پروانه
حجارزادهمحمدرضاعمران0-10-300-155531401/02/27انتقالی
فره وشیمهدیعمران0-33-300-010251401/02/27تمدید پروانه
مرادی باستانیمحمدحسینعمران0-33-300-009411401/02/27ارتقاء پایه از سه به دو
صالحیرضاعمران0-33-300-012831401/02/27تمدید پروانه
مقدسیعلیعمران0-33-300-021591401/02/27صدور اولین پروانه
نورائیرضاعمران0-33-300-006061401/02/27تمدید پروانه
حسینیسیدحسنعمران0-33-300-011601401/02/27تمدید پروانه
قاسمیالهاممعماری0-33-100-003531401/02/27صدور اولین پروانه
همتیمژدهعمران0-33-300-021481401/02/27صدور اولین پروانه
نعیمی بزچلوئیمهردادعمران0-33-310-003981401/02/27ارتقاء پایه از سه به دو
آنجفی مرزیجرانیابوالفضلبرق0-33-510-001301401/02/27صدور اولین پروانه
نورائی زاده محمدعمران0-33-310-008081401/02/27صلاحیت جدید
شیخلربهروزمعماری0-33-110-001561401/02/27صلاحیت جدید
راهزانیمحمدرضامعماری0-33-100-003431401/02/27صدور اولین پروانه
مهانپورمحمدعمران0-33-300-021771401/02/27صدور اولین پروانه
حمزه لوئیاآرمانمعماری0-33-100-003511401/02/27صدور اولین پروانه
خدادادی شمس آبادی مهدیعمران0-33-300-021551401/02/27صدور اولین پروانه
میرهاشمیساغرمعماری0-33-100-003491401/02/27صدور اولین پروانه
      
بعدی >Next498497496495494493141312111098765432[1]Prev< قبلیPage 1 of 498 (9952 items)
[Condition]ساختن فیلتر  


ارسال به ...

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی