لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
براتیناصرعمران0-33-300-004831400/02/15تمدید پروانه / /
منصوریسحرشهرسازی0-33-200-000111400/02/15ارتقاء پایه از سه به دو / /
عبدیغلامرضابرق0-33-510-001141400/02/15تغییر کد / /
صابون ریزحمیدرضاعمران0-33-300-013981400/02/15ارتقاء پایه از سه به دو / /
ملاحسینیغلامرضانقشه برداری0-33-600-000321400/02/15ارتقاء پایه از دو به یک / /
افروزمهرشادعمران0-33-300-004471400/02/15صلاحیت جدید / /
اورجلوحسینعمران0-33-300-016401400/02/15تمدید پروانه / /
ارباب زادهحميدمکانیک0-33-400-004301400/02/15صلاحیت جدید / /
کوهی افصلان دهکردیسولمازمعماری0-33-100-002711400/02/15صدور اولین پروانه / /
هاشمیمحمدعمران0-33-300-015151400/02/15ارتقاء پایه از سه به دو / /
کرباسی راویمهینعمران0-10-300-076031400/02/15تمدید پروانه / /
عالمی کیامحسنعمران0-19-310-028681400/02/15انتقالی / /
شاه محمدیحامدعمران0-33-300-008241400/02/15ارتقاء پایه از دو به یک / /
سنایی رادعلیعمران0-10-300-073351400/02/15تمدید پروانه / /
اصغریحسینبرق0-33-510-001161400/02/15صدور اولین پروانه / /
خوشدونی فراهانیمحسنمکانیک0-33-410-028711400/02/15صدور اولین پروانه / /
طالب بیگیحسینعمران0-33-310-002641400/02/15ارتقاء پایه از دو به یک / /
قمشلوئیحسینمعماری0-33-100-002131400/02/15تمدید پروانه / /
کریمیاشکانعمران0-33-310-004551400/02/15ارتقاء پایه از سه به دو / /
بدخشانمهدیعمران0-10-300-564441400/02/15تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next4094084074064054041413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 409 (8178 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی