لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
یارینسیممعماری0-33-100-002071399/06/30ارتقاء پایه از سه به دو / /
قربانی کرهرودیعلیعمران0-33-300-016261399/06/30صلاحیت جدید / /
زینلیجوادعمران0-33-300-009521399/06/30تمدید پروانه / /
طالبیابوالفضلعمران0-33-300-015061399/06/30ارتقاء پایه از سه به دو / /
عطیفه پورمعصومهمعماری0-33-110-001751399/06/30صلاحیت جدید / /
یزدانی خواهعلی اصغرعمران0-33-310-004041399/06/30تمدید پروانه / /
غیابیمحمدمهدیعمران0-33-310-005441399/06/30تمدید پروانه / /
اسماعیلیحمیدرضاعمران0-33-300-015661399/06/30صلاحیت جدید / /
زارعياحمدمعماری0-33-100-002231399/06/30ارتقاء پایه از سه به دو / /
محمدیمهدیعمران0-33-300-006971399/06/30تمدید پروانه / /
آتش زبانآیدینعمران0-33-300-018211399/06/26صدور اولین پروانه / /
شریفیاحسانعمران0-33-300-016101399/06/26صلاحیت جدید / /
هزاوهعلیرضاعمران0-33-300-016861399/06/24تمدید پروانه / /
ابراهیمیشیرینمعماری0-33-110-000941399/06/24تمدید پروانه / /
رودبارانیمیثمعمران0-33-300-015791399/06/24صلاحیت جدید / /
صادقیان فرمجتبیعمران0-33-300-018151399/06/24صلاحیت جدید / /
عسگریمحسنعمران0-33-310-005001399/06/24تمدید پروانه / /
بختیاریشیرخدامعماری0-33-110-000901399/06/24تمدید پروانه / /
سلیمانیعرفانعمران0-33-300-016891399/06/24تمدید پروانه / /
علی بیگیعلیمعماری0-33-100-002021399/06/24تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next3603593583573563551413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 360 (7191 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی