لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
باقریمیثممکانیک0-33-400-003081397/07/25تمدید پروانه / /
واشقانی فراهانیداودمکانیک0-33-410-001181397/07/21ارتقاء پایه از دو به یک / /
اسماعیلیحمیدرضابرق0-33-500-003721397/07/21صدور اولین پروانه / /
ابوالقاسمیپژمان عمران0-33-300-017731397/07/21صدور اولین پروانه / /
هاشمیمهدیمکانیک0-33-410-001161397/07/21تمدید پروانه / /
کاوری زادهفیروزهمعماری0-33-110-001371397/07/21صدور اولین پروانه / /
زمردحمیدرضاعمران0-33-300-002721397/07/21تمدید پروانه / /
شکریزهراعمران0-33-300-012071397/07/21ارتقاء پایه از سه به دو / /
عباسیعلیمکانیک0-33-400-003071397/07/21تمدید پروانه / /
فیروزیوحیدعمران0-33-300-008341397/07/21ارتقاء پایه از سه به دو / /
خوش سیمافرهودمکانیک0-33-410-000981397/07/21تمدید پروانه / /
بزرگی نیامجیدعمران0-33-300-006581397/07/21تمدید پروانه / /
خوش گفتارمحمدمهدینقشه برداری0-33-600-000331397/07/21تمدید پروانه / /
محمدیپرستومعماری0-33-100-002351397/07/21صدور اولین پروانه / /
شمسعلیعمران0-33-310-007101397/07/21ارتقاء پایه از دو به یک / /
شاه کرمیندامعماری0-33-100-000261397/07/21تمدید پروانه / /
اسکندریرضابرق0-33-500-001081397/07/21تمدید پروانه / /
کریمیرضاعمران0-33-310-007051397/07/16صدور اولین پروانه / /
شاه محمدیحسینعمران0-33-300-004891397/07/16تمدید پروانه / /
مصباحیرضاعمران0-33-300-009081397/07/16ارتقاء پایه از سه به دو / /
       
بعدی >Next2432422412402392381413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 243 (4846 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی