لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمانجستجوی پروانه های صادر شده موجود در سازمان

گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
تاریخ تحویل پروانه[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
عباسیاحسانمعماری0-33-110-001441398/12/25صلاحیت جدید / /
امینیعلیمعماری0-33-100-001931398/12/24تمدید پروانه / /
امینیهادیعمران0-33-300-016241398/12/24تمدید پروانه / /
عباسیمحمد ابرهیمعمران0-33-300-002121398/12/24ارتقاء پایه از دو به یک / /
اسفندیاریاحسانعمران0-33-310-008141398/12/22ارتقاء پایه از سه به دو / /
سعیدپورمهدیعمران0-33-310-002621398/12/22ارتقاء پایه از سه به دو / /
قربانیمهدیعمران0-33-310-006581398/12/22ارتقاء پایه از سه به دو / /
سرلکوحیدنقشه برداری0-33-610-000031398/12/21تمدید پروانه / /
پور عراقیانمحمدمعماری0-33-110-001351398/12/20ارتقاء پایه از سه به دو / /
رضیعیراحلهمعماری0-33-100-000871398/12/20تمدید پروانه / /
زندیسعیدعمران0-33-300-013581398/12/20ارتقاء پایه از سه به دو / /
علیخانیعلی اکبرعمران0-33-300-010681398/12/20ارتقاء پایه از سه به دو / /
حسابیمحمدرضاعمران0-33-300-011881398/12/20ارتقاء پایه از سه به دو / /
بهزادیبهنامعمران0-33-300-015491398/12/20تمدید پروانه / /
میرجعفریسیدمهدیمکانیک0-33-400-002911398/12/15تمدید پروانه / /
کریمیمیلادعمران0-33-300-019291398/12/15صدور اولین پروانه / /
خزاعیزهرامکانیک0-33-400-004051398/12/15تمدید پروانه / /
عابدیحسینعمران0-33-300-003091398/12/12تمدید پروانه / /
فرجیسپیدهمعماری0-33-100-001491398/12/12ارتقاء پایه از سه به دو / /
علی دادیامیرعمران0-33-310-004201398/12/11تمدید پروانه / /
       
بعدی >Next3293283273263253241413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 329 (6574 items)
[Condition]ساختن فیلتر  

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی