سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

توجه فرمائید سازمان از تاریخ 1399/09/01 الی 1399/09/06 تعطیل می باشد لذا امکان دریافت نوبت وجود ندارد.
تنها برای کمیته مجریان بنا بر هماهنگی های انجام شده مجاز به اخذ نوبت می باشید

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی