سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

توجه فرمائید جهت اخذ نوبت اداری و کمیته سلامت یک روز جلوتر اقدام نمایید درحالیکه جهت اخذ نوبت کمیته مجریان دو روز جلوتر می بایستی اقدام نمایید.
روزهای تشکیل کمیته مجریان بصورت پیش فرض روزهای زوج تایم 16 الی 18 می باشد.

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی