سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي


گروه بندی
لیست آزمایشگاه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
نام آزمایشگاه
شهرستان
مدیر عامل
آدرس
تلفن
تاریخ اعتبار پروانه
پایه ژئوتکنیک
پایه بتن
پایه جوش
وضعیت
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Expand]خاک بتن آرشاراکاحمد رضا جلالیاراک- خيابان نواب صفوي- کوچه شهيد فتحي091834888791403/09/28110مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون خاکاراکبابک دهباشی هاشم- وحید قرق دردوست(رئیس هیأت مدیره)اراک- خيابان امام – خيابان ميرزاي شيرازي-کوچه گلشن-کوچه شهيد هاشمي091836440481402/10/25120مجاز به فعالیت
[Expand]آریو سازه آزمااراکحمید رضا شمسیاراک- خيابان دانشگاه – خانه سازي – خيابان ارغوان091836352471402/08/17130مجاز به فعالیت
[Expand]آروید آزمااراکبابک حاجیان- روزبه عقلائی(رئیس هیأت مدیره)اراک- خيابان امام خميني- کوچه ميرهاشمي091816173081401/11/26120مجاز به فعالیت
[Expand]دوام سنج خاک بتناراکمحمد محمدیاراک- دروازه تهران- مجتمع پارس-سالن بي- طبقه اول- واحد 55091836213441401/07/14110مجاز به فعالیت
[Expand]پایش پی آونگاراکعلی حسینخانی هزاوهاراک- خيابان ادبجو- خيابان آيت ا... سعيدي- بن بست مظلومي091816237581401/07/18200مجاز به فعالیت
[Expand]سوشیانس آزمااراکاحسان لطفی- محمود عقلائی(مدیر اجرایی)اراک- خيابان امام خميني- کوچه گلستان- پلاک 19092272989501401/08/25200مجاز به فعالیت
[Expand]آراز بتن هاموناراکنوید انوریاراک- خيابان انوري- طبقه زيرين نمايندگي سايپا091916119161402/04/05200مجاز به فعالیت
[Expand]گوهر آزمون خاکاراکفاطمه حیدرزادهاراک- شهرک گردو- خيابان هجرت- نبش کوچه عسگري- طبقه همکف093609301011401/09/24200مجاز به فعالیت
[Expand]کیان خاک جماراکمرتضی شمسیاراک- قنات ناصري- بلوار کشاورز- روبروي پمپ گاز091836348861401/10/30200مجاز به فعالیت
[Expand]بوم آزما فرتاکمحلاتاحسان مقدم- عطا اله قدسیان(رئیس هیأت مدیره)محلات- خيابان جمهوري- انتهاي خيابان دستجردي091259593781401/10/16230مجاز به فعالیت
[Expand]اطلس نگاران سورنااراکالهام زریاراک- خيابان شريعتي- کوچه اورنگ- روبروي شيريني سراي شکوفه091869374051401/04/28200مجاز به فعالیت
[Expand]کیان سازه آزمون کاوهساوهمهدی تدینساوه- خيابان اميرکبير- کوچه اميرکبير27090225675111400/11/25200مجاز به فعالیت
[Expand]کاوش آزمای ساوهساوهمهدی جلالوندیساوه-خيابان ساوه- خيابان فردوسي –5 پ 13091836848701403/12/10220مجاز به فعالیت
[Expand]آروین اندیش ارماراکوحید بوالحسنی- مهدی قدیم خانی(رئیس هیأت مدیره)اراک- بلوار حافظيه- کوچه لاله 2091843525601401/11/15230مجاز به فعالیت
[Expand]آروین بتن الونداراکوحید قاسمیاراک- عباس آباد- بن بست شاه وردي- کوچه ميلاني- ساختمان آرين- طبقه همکف- واحد1091836736991403/05/11200مجاز به فعالیت
[Expand]لاریز خاکاراکعلی خطیب زادهاراک- خيابان 17 متري ملک- روبروي موسسه رسام پرداز091816237121401/07/19200مجاز به فعالیت
[Expand]پایا پردازش خاکاراکبابک بهرامیاراک، بلوار حافظيه-لاله 8- پلاک 6798091816215271401/11/29200مجاز به فعالیت
[Expand]امن آشیان آزما خاکاراکرضا سوسن آبادی- مسعود آبادیان(رئیس هیأت مدیره)اراک- خيابان شهيد رجائي- خيابان جنت- کوچه شهيد سيد حسن موسوي093593978051401/12/16230مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون آرونداراکعلی اکبر نظریاراک- شهرک قدس- خيابان بهار- کوچه بهار 10- پلاک 3093536467021403/08/30200مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن ماهان آزمااراکسمیه توکلی- بهنام رنجبر(مدیر اجرایی)اراک- خيابان ادبجو- کوچه شهيد گازراني091834972251401/02/16200مجاز به فعالیت
[Expand]اطلس آزما آریااراکسید هادی موسوی کرکانکیاراک- خيابان امام خميني- کوچه ميرهاشمي091834929491403/10/29220مجاز به فعالیت
[Expand]کیمیا خاک آزما مهدیساراکحامد زندیهاراک- خیابان ملک- کوچه شهید موسوی- بن بست اول- پلاک 73093614836371403/01/29200مجاز به فعالیت
[Expand]فرزانه سازان کاوه اندیشاراکعلیرضا نخستیناراک-خيابان شهيد شيرودي کوچه ميرعشقي091834819111403/07/27200مجاز به فعالیت
[Expand]آریان پایش آمیتیساراکپژمان نادریاراک- خيابان شريعتي- کوچه شريعت093746832921403/05/11200مجاز به فعالیت
[Expand]رایان پویش خاکاراکآرزو بداغی- فرزاد وروانی فراهانی(رئیس هیأت مدیره)اراک- خيابان شهيد رجائي- کوچه حکمت- پلاک 68091886424181402/03/05200مجاز به فعالیت
[Expand]خاک و بنای ارگاراکحمیدرضا صابون ریزاراک، انتهاي خيابان شهيد شيرودي، ابتداي کوچه فرهنگ، ساختمان خرم، طبقه اول، واحد چهار091221820291401/06/31200مجاز به فعالیت
[Expand]سکال آرمان خاکاراکسیده زینب حسینیاراک قنات ناصری کوچه شانقی بلوار کشاورزی091997088021403/01/28300مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون ماهورساوهمریم مهدی پورساوه- خيابان فردوسي- فردوسي 11- نبش الهام091961939591400/10/23300مجاز به فعالیت
[Expand]آژند خاک سورناراکعلیرضا هزاوه ایاراک- خيابان امام خميني- کوچه فاطميه-کوچه نانوايي انصاري091825609241402/05/05300مجاز به فعالیت
[Expand]اسپرلوس خاک آزمااراکاحمد اسدیاراک- بلوار حافظيه، بلوار وحدت، کوچه لاله 12093948459901403/12/14300مجاز به فعالیت
[Expand]پایا سازه آزمون رادیناراکایمان شیعه نژاداراک- خيابان هپکو- بعد از دادگستري- جنب آجيل فروشي مرغوب091027009541402/09/29330مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون کاوهساوهسید کمال هاشمی کرمیانساوه- خيابان فردوسي- فردوسي 11- نبش الهام091961939591401/12/21330مجاز به فعالیت
[Expand]خاک پردازش کیهاناراکبهزاد هزاوهاراک- کوي علوي- کوچه رسالت091816135351402/02/15300مجاز به فعالیت
[Expand]سازه آزمای نوین کاوهساوهالمیرا احمدیساوه- بلوار شهيد بهشتي- پيک نيک گاز- کوچه ظفر- پلاک 4766091294397381403/07/25300مجاز به فعالیت
[Expand]دژ آزمای امیراناراکمهدی بیات پریدریاراک- خيابان عباس آباد- کوچه دانشجو- کوچه ارکيده091209060831402/06/24330مجاز به فعالیت
[Condition]ساختن فیلتر  

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی