سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي


گروه بندی
لیست آزمایشگاه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
نام آزمایشگاه
شهرستان
مدیر عامل
آدرس
تلفن
تاریخ اعتبار پروانه
پایه ژئوتکنیک
پایه بتن
پایه جوش
وضعیت
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Expand]خاک بتن آرشاراکاحمد رضا جلالیاراک- خیابان نواب صفوی- کوچه شهید فتحی091834888791400/09/07110مجاز به فعالیت
[Expand]آریو سازه آزمااراکحمید رضا شمسیخیابان دانشگاه – خانه سازی – خیابان ارغوان091836352471402/08/17130مجاز به فعالیت
[Expand]آروید آزمااراکبابک حاجیان- روزبه عقلائی(رئیس هیأت مدیره)اراک- خیابان امام خمینی- کوچه میرهاشمی09181617308-092272989501401/11/26120مجاز به فعالیت
[Expand]دوام سنج خاک بتناراکمحمد محمدیاراک- دروازه تهران- مجتمع پارس-سالن بی- طبقه اول- واحد 55091836213441401/07/14110مجاز به فعالیت
[Expand]پایش پی آونگاراکعلی حسینخانی هزاوهاراک- خیابان ادبجو- خیابان آیت ا... سعیدی- بن بست مظلومی091816237581401/07/18200مجاز به فعالیت
[Expand]سوشیانس آزمااراکاحسان لطفی- محمود عقلائی(مدیر اجرایی)اراک- خیابان امام خمینی- کوچه گلستان- پلاک 1909227298950-091836150291401/08/25200مجاز به فعالیت
[Expand]امن آشیان آزما خاکاراکرضا سوسن آبادی- مسعود آبادیان(رئیس هیأت مدیره)اراک- خیابان شهید رجائی- خیابان جنت- کوچه شهید سید حسن موسوی09359397805-091816124441401/12/16230مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون آرونداراکاسداله رنجبر کرکانکیاراک- شهرک قدس- خیابان بهار- کوچه بهار 10- پلاک 3093536467021401/12/03200مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن ماهان آزمااراکسمیه توکلی- بهنام رنجبر(مدیر اجرایی)اراک- خیابان ادبجو- کوچه شهید گازرانی09183497225-091896235691401/02/16200مجاز به فعالیت
[Expand]اطلس آزما آریااراکسید هادی موسوی کرکانکیاراک- خیابان امام خمینی- کوچه میرهاشمی09183492949-091848485001403/02/20230مجاز به فعالیت
[Expand]کیمیا خاک آزما مهدیساراکحامد زندیهاراک- خیابان ملک- کوچه شهید موسوی- بن بست اول- پلاک 73093614836371403/01/29200مجاز به فعالیت
[Expand]اطلس نگاران سورنااراکالهام زریاراک- خیابان شریعتی- کوچه اورنگ- روبروی شیرینی سرای شکوفه091869374051401/04/28230مجاز به فعالیت
[Expand]کیان سازه آزمون کاوهساوهمهدی تدینساوه- خیابان امیرکبیر- کوچه امیرکبیر2709022567511-091225675111400/11/25200مجاز به فعالیت
[Expand]لاریز خاکاراکعلی خطیب زادهاراک- خیابان 17 متری ملک- روبروی موسسه رسام پرداز091816237121401/07/19200مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون خاکاراکبابک دهباشی هاشم- وحید قرق دردوست(رئیس هیأت مدیره)خیابان امام – خیابان میرزای شیرازی-کوچه گلشن-کوچه شهید هاشمی09183644048-091884874061401/06/04200مجاز به فعالیت
[Expand]آروین اندیش ارماراکوحید بوالحسنی- مهدی قدیم خانی(رئیس هیأت مدیره)اراک- بلوار حافظیه- کوچه لاله 209184352560-099198418111401/11/15230مجاز به فعالیت
[Expand]آروین بتن الونداراکوحید قاسمیاراک- عباس آباد- بن بست شاه وردی- کوچه میلانی- ساختمان آرین- طبقه همکف- واحد1091836736991403/05/11200مجاز به فعالیت
[Expand]آراز بتن هاموناراکنوید انوریاراک- خیابان انوری- طبقه زیرین نمایندگی سایپا091916119161402/04/05200مجاز به فعالیت
[Expand]سایمان سازهاراکمهدی صابون ریزاراک- خیابان رودکی- خیابان شهید حقانی- کوچه شهید قاسمی- پلاک 6- طبقه همکف091816120871400/10/07200مجاز به فعالیت
[Expand]گوهر آزمون خاکاراکفاطمه حیدرزادهاراک- شهرک گردو- خیابان هجرت- نبش کوچه عسگری- طبقه همکف093609301011401/09/24200مجاز به فعالیت
[Expand]کیان خاک جماراکمرتضی شمسیاراک- قنات ناصری- بلوار کشاورز- روبروی پمپ گاز091836348861401/10/30200مجاز به فعالیت
[Expand]بوم آزما فرتاکمحلاتاحسان مقدم- عطا اله قدسیان(رئیس هیأت مدیره)محلات- خیابان جمهوری- انتهای خیابان دستجردی09125959378-091869662661401/10/16230مجاز به فعالیت
[Expand]خاک پردازش کیهاناراکپیمان عبدیاراک- کوی علوی- کوچه رسالت091816135351401/11/13200مجاز به فعالیت
[Expand]آریان پایش آمیتیساراکپژمان نادریاراک- خیابان شریعتی- کوچه شریعت093746832921403/05/11200مجاز به فعالیت
[Expand]رایان پویش خاکاراکآرزو بداغی- فرزاد وروانی فراهانی(رئیس هیأت مدیره)اراک- خیابان شهید رجائی- کوچه حکمت- پلاک 6809188642418-091287555931402/03/05200مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون ماهوراراکمریم مهدی پوراراک-خیابان امام ابتدای خیابان هفده متری09126489615-091886165401400/10/23300مجاز به فعالیت
[Expand]کاوش آزمای ساوهساوهپیام ستایشی پورساوه-خیابان ساوه- خیابان فردوسی –5 پ 13091836848701403/05/13330مجاز به فعالیت
[Expand]فرزانه سازان کاوه اندیشاراکعلیرضا نخستیناراک-خیابان شهید شیرودی کوچه میرعشقی091834819111403/07/27300مجاز به فعالیت
[Expand]آژند خاک سورناراکعلیرضا هزاوه ایاراک- خیابان امام خمینی- کوچه فاطمیه-کوچه نانوایی انصاری091825609241402/05/05300مجاز به فعالیت
[Expand]پایا سازه آزمون رادیناراکایمان شیعه نژاداراک- خیابان هپکو- بعد از دادگستری- جنب آجیل فروشی مرغوب091027009541400/11/26330مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون کاوهساوهسید کمال هاشمی کرمیانساوه- خیابان فردوسی- فردوسی 11- نبش الهام091961939591401/12/21330مجاز به فعالیت
[Expand]سازه آزمای نوین کاوهساوهالمیرا احمدیساوه- بلوار شهید بهشتی- پیک نیک گاز- کوچه ظفر- پلاک 4766091294397381403/07/25300مجاز به فعالیت
[Condition]ساختن فیلتر  

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی