سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي


گروه بندی
لیست آزمایشگاه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
نام آزمایشگاه
شهرستان
مدیر عامل
آدرس
تلفن
تاریخ اعتبار پروانه
پایه ژئوتکنیک
پایه بتن
پایه جوش
وضعیت
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Expand]پایا سازه آزمون رادیناراکمجتبی صادقیان فراراک- خیابان هپکو- بعد از دادگستری- جنب آجیل فروشی مرغوب091836681051400/06/10030مجاز به فعالیت
[Expand]ثابت پی ایمناراکمحمد محمدیاراک-دروازه تهران – مجتمع تجاری پارس- واحد55091836213441398/06/08110ابطال شد
[Expand]آزمایشگاه راه و شهرسازیاراکمحمدطلا شجاعیشهرک شهید بهشتی-فاز 1 –جنب فرهنگسرای آینه091248324761393/08/10110ابطال شد
[Expand]خاک بتن آرشاراکاحمد رضا جلالیاراک-خ شیرودی-کوچه میر عشقی091834888791400/09/07110مجاز به فعالیت
[Expand]آروید آزمااراکبابک حاجیان- روزبه عقلائی(رئیس هیأت مدیره)اراک- خیابان امام خمینی- کوچه میرهاشمی09181617308-092272989501399/10/24120مجاز به فعالیت
[Expand]دوام سنج خاک بتناراکمحمد محمدیاراک- دروازه تهران- مجتمع پارس-سالن بی- طبقه اول- واحد 55091836213441401/07/14110مجاز به فعالیت
[Expand]عمران محاسب ایستا- جدیداراکحامد زندیهاراک- خیابان شهید شیرودی- کوچه میرعشقی093614836371400/04/17200ابطال شد
[Expand]ساویس پایش کاوهساوهامیر داودیان پورساوه- بلوار شهید آوینی- کوچه 1909120089714-091245548801401/07/14200ابطال شد
[Expand]اطلس آزما اراکاراک افسانه سادات موسوی کرکانکیخیابان داوران – بعد از داروخانه دکتر حقیقی-نبش کوچه بهار09357559599-091836075831399/06/31220ابطال شد
[Expand]عمران محاسب ایستااراکاحمد رضا جلالیخیابان امام – ابتدای کوچه راستین091834888791397/02/19220ابطال شد
[Expand]پایش پی آونگاراکعلی حسینخانی هزاوهاراک- خیابان ادبجو- خیابان آیت ا... سعیدی- بن بست مظلومی091816237581401/07/18200مجاز به فعالیت
[Expand]سوشیانس آزمااراکاحسان لطفی- محمود عقلائی(مدیر اجرایی)اراک- خیابان امام خمینی- کوچه گلستان- پلاک 1909227298950-091836150291401/08/25200مجاز به فعالیت
[Expand]آراز بتن هاموناراکنوید انوریاراک- خیابان انوری- طبقه زیرین نمایندگی سایپا091916119161400/07/18200مجاز به فعالیت
[Expand]سایمان سازهاراکمهدی صابون ریزاراک- خیابان رودکی- خیابان شهید حقانی- کوچه شهید قاسمی- پلاک 6- طبقه همکف091816120871400/10/07200مجاز به فعالیت
[Expand]گوهر آزمون خاکاراکفاطمه حیدرزادهاراک- شهرک گردو- خیابان هجرت- نبش کوچه عسگری- طبقه همکف093609301011401/09/24200مجاز به فعالیت
[Expand]کیان خاک جماراکمرتضی شمسیاراک- قنات ناصری- بلوار کشاورز- روبروی پمپ گاز091836348861401/10/30200مجاز به فعالیت
[Expand]بوم آزما فرتاکمحلاتاحسان مقدممحلات- خیابان جمهوری- انتهای خیابان دستجردی091259593781401/10/16230مجاز به فعالیت
[Expand]خاک پردازش کیهاناراکپیمان عبدیاراک- کوی علوی- کوچه رسالت091816135351401/11/13200مجاز به فعالیت
[Expand]آریان پایش آمیتیساراکپژمان نادریاراک- خیابان شریعتی- کوچه شریعت093746832921401/11/12200مجاز به فعالیت
[Expand]رایان پویش خاکاراکآرزو بداغیاراک- خیابان شهید رجائی- کوچه حکمت- پلاک 68091287555921400/09/23200مجاز به فعالیت
[Expand]اطلس نگاران سورنااراکالهام زریاراک- خیابان شریعتی- کوچه اورنگ- روبروی شیرینی سرای شکوفه091869374051400/09/25220مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن یگانه آزمااراکعلیرضا نخستیناراک- خیابان امام خمینی- کوچه آیت اله سلطان- نبش کوچه تمدن091834888791400/09/07200مجاز به فعالیت
[Expand]کیان سازه آزمون کاوهساوهمهدی تدینساوه- خیابان امیرکبیر- کوچه امیرکبیر2709022567511-091225675111400/11/25200مجاز به فعالیت
[Expand]لاریز خاکاراکعلی خطیب زادهاراک- خیابان 17 متری ملک- روبروی موسسه رسام پرداز091816237121399/07/19200مجاز به فعالیت
[Expand]یکتا آزمااراکبابک حاجیان- محمود عقلایی(عضو هیأت مدیره)خیابان شریعتی - ابتدای کوچه حمید091836150291396/11/11220ابطال شد
[Expand]پایا پردازش خاکاراکبابک بهرامیبلوار حافظیه-لاله 8- پلاک 6798091816215271399/09/07200مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون خاکاراکبابک دهباشی هاشم- وحید قرق دردوست(رئیس هیأت مدیره)خیابان امام – خیابان میرزای شیرازی-کوچه گلشن-کوچه شهید هاشمی09183644048-091884874061400/07/30220مجاز به فعالیت
[Expand]پایاب آزما خاکاراکمهدی زاهدی فردبلوار قدس خیابان گلستان کوچه گلستان091886045011400/09/07200مجاز به فعالیت
[Expand]آروین اندیش ارماراکمهدی قدیم خانی(رئیس هیأت مدیره)اراک- بلوار حافظیه- کوچه لاله 2091843525601399/09/18230مجاز به فعالیت
[Expand]آروین بتن الونداراکوحید قاسمیخیابان دانشگاه – نبش بلوار شهید سلیمانی091836736991399/10/19200مجاز به فعالیت
[Expand]آریو سازه آزمااراکحمید رضا شمسیخیابان دانشگاه – خانه سازی – خیابان ارغوان091836352471400/02/31230مجاز به فعالیت
[Expand]بنا آزمای کاوهاراکحامد ثامنیاراک- کوی مسکن- کوچه رسالت09123967268-091886135021400/03/12200ابطال شد
[Expand]امن آشیان آزما خاکاراکرضا سوسن آبادی فراهانیاراک- خیابان شهید رجائی- خیابان جنت- کوچه شهید سید حسن موسوی093593978051401/12/16230مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون آرونداراکاسداله رنجبر کرکانکیاراک- شهرک قدس- خیابان بهار- کوچه بهار 10- پلاک 3093536467021401/12/03200مجاز به فعالیت
[Expand]بوم آزمون تندیساراکمحمد حمصی- مهدی ربیعی(رئیس هیأت مدیره)خیابان جلال آل احمد- روبروی حسینیه قدس09181604520-091286790101399/10/25200مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن ماهان آزمااراکسمیه توکلی- بهنام رنجبر(مدیر اجرایی)اراک- خیابان ادبجو- کوچه شهید گازرانی09183497225-091896235691401/02/16200مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون کاوهساوهسید کمال هاشمی کرمیانساوه- خیابان فردوسی- فردوسی 11- نبش الهام091961939591401/12/21330مجاز به فعالیت
[Expand]کاوش آزمای ساوهساوهالمیرا احمدیساوه-خیابان ساوه- خیابان فردوسی –5 پ 13091275693961401/04/26330مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن مهاجراراکسعید مشکانیشهر امیرکبیر- بلوار مشاهیر- خیابان رازی- نبش کوچه شمشاد2- واحد379091836031511401/04/27300مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون ماهوراراکمریم مهدی پوراراک-خیابان امام ابتدای خیابان هفده متری09126489615-091886165401400/10/23300مجاز به فعالیت
[Expand]کیان پرداز نوین خاکاراکحسین اکبریاراک- خیابان جنت- کوچه حاج باشی- کوچه شهید حسینی- پلاک یک- طبقه همکف091898984891401/10/18300مجاز به فعالیت
[Expand]پایش بنا پارسینااراکوحید فرهادی هزاوه- ساسان ادریسی(رئیس هیأت مدیره)اراک- خیابان قیام- کوچه لاله یک09188608610-091852758211400/06/16300ابطال شد
[Expand]سازه آزمای نوین کاوهساوهفرشاد فضلی خانیساوه- بلوار شهید بهشتی- پیک نیک گاز- کوچه ظفر- پلاک 476609129439738-091285539321398/12/25300مجاز به فعالیت
[Expand]آریاک سازه کیان آزمااراکمحمود محمدیاراک- شهرک مصطفی خمینی- کوچه گلزار 4091834947931401/12/19300ابطال شد
[Expand]دژ آزمای امیراناراکسید محمد رضا هاشمیاراک- خیابان عباس آباد- کوچه دانشجو- کوچه ارکیده093664656831400/05/02300مجاز به فعالیت
[Condition]ساختن فیلتر  

ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی