لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان


گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
جوادیمحمدرضامکانیک0-33-40-004441403/03/08صلاحیت جدید
کوهیسارابرق0-33-51-002151403/03/08صدور اولین پروانه
علی‌آبادیمریممعماری0-33-11-003541403/03/08صدور اولین پروانه
گودرزینرگسمعماری0-33-10-005731403/03/08صدور اولین پروانه
اکبریمهردادمعماری0-33-11-003501403/03/08صدور اولین پروانه
حسینی وفابنفشه ساداتمکانیک0-33-40-004491403/03/08ارتقاء پایه از سه به دو
مهرابیهدیه ساداتمعماری0-33-10-003741403/03/08صلاحیت جدید
حسنیمهدیعمران0-33-31-007191403/03/08تمدید پروانه
حسینیسید امینمکانیک0-33-41-003321403/03/08صدور اولین پروانه
بخت جوابوالفضلعمران0-10-30-557571403/03/08صدور اولین پروانه
عسکریپگاهمعماری0-33-10-001271403/03/08صدور اولین پروانه
حمزه لوییمنصورمکانیک0-33-40-002681403/03/08تمدید پروانه
محمودی غلامرضامکانیک0-33-41-003341403/03/08صدور اولین پروانه
کندی مرضیهمعماری0-33-12-000991403/03/08صدور اولین پروانه
گلابیرسولعمران0-33-30-015891403/03/08تمدید پروانه
داود آبادی فراهانیحمیدعمران0-33-30-006561403/03/07تمدید پروانه
کریمیسید جوادعمران0-33-31-004941403/03/07ارتقاء پایه از سه به دو
هاشمی طباطبائیامیرعمران0-33-38-007591403/03/07صدور اولین پروانه
چزانی شراهیمهدیعمران0-33-30-017741403/03/07ارتقاء پایه از سه به دو
فریدنیاداودعمران0-33-30-017461403/03/07تمدید پروانه
      
بعدی >Next686685684683682681141312111098765432[1]Prev< قبلیPage 1 of 686 (13706 items)
[Condition]ساختن فیلتر  


ارسال به ...

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی